Voorstelling club-api’s


Onder impuls van Taekwondo Vlaanderen beschikken we in onze club sinds een paar maand over
twee ‘club-API’s’.Onze club API’s, Sabomnim Sung Verdonck (L) en sabomnim Karim Qarmoudi (R).


Wat is een API?

De betekenis van de afkorting API is AanspreekPersoon Integriteit. Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een AanspreekPersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat de club voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag.


Iedereen in relatie met onze club kan met een vraag, vermoeden of klacht bij onze API’s terecht. Bij
een klacht zal de API de melder wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele
doorverwijzing. De klacht of vraag zal met alle discretie en respect behandeld worden.